Tabulka velikosti a hmotnosti ras
Rasa Výška Hmotnost Velikost muže Velikost ženy
Člověk kolem 180 cm kolem 80 kg (+6) +0 −1
Trpaslík kolem 140 cm kolem 70 kg (+5) +0 +0
Elf kolem 160 cm kolem 50 kg (+2) −1 −2
Hobit kolem 110 cm kolem 40 kg (+0) −2 −3
Kroll kolem 220 cm kolem 120 kg (+10) +3 +2
Skřet kolem 160 cm kolem 60 kg (+4) −1 −2
- Skurut kolem 180 cm kolem 90 kg (+7) +1 +0
- Goblin kolem 150 cm kolem 55 kg (+3) −1 −2
Oprava pro ženy podle rasy −1 (kromě trpaslice)
Oprava za zvýšení Síly aspoň o +2 +1 +1
Oprava za nezvyšování Síly −1 −1
Tabulka střelných a vrhacích zbraní
Potřebná síla Útočnost Zranění Typ Dostřel Váha
Luky
Krátký luk −1/+3 2 +1 B +24 1
Dlouhý luk +5/+7 3 +4 B +27 1,2
Krátký skládaný luk +1/+6 3 +2 B +26 1
Dlouhý skládaný luk +5/+9 4 +5 B +29 1,5
Silový luk +7/+12 5 +6 B +31 2
Kuše
Minikuše* −3 −1 +1 B +19 1
Lehká kuše* +6 3 +5 B +36 1,5
Vojenská kuše* +9 3 +7 B +40 2
Těžká kuše* +11 2 +10 B +38 3
Vrhací zbraně
Kámen −2 2 −2 D +20 0,3
Vrhací dýka* 0 0 +1 B +14 0,2
Lehká vrhací sekera* +2 1 +2 S +12 0,7
Váleč. vrhací sekera* +2 1 +5 S +10 1
Vrhací kladivo* +5 2 +7 D +9 1,5
Hvězdice* −1 0 +1 S +14 0,1
Kopí +3 2 +3 B +20 1,2
Oštěp +2 2 +2 B +22 1
Prak* −1 1 +1 D +27 0,1
Šípy
Obyčejný šíp 0 0 B 0 0,05
Dalekonosný šíp 0 −1 B +2 0,05
Válečný šíp 0 +2 B −2 0,1
Průrazný šíp 0 −1 B 0 0,05
Dutý šíp 0 −1 B 0 0,05
Mršící šíp −1 −2 B −1 0,05
Zápalný šíp −3 −3 D −2 0,05
Stříbrný šíp 0 0 B 0 0,05
Šipky
Obyčejná šipka 0 0 B 0 0,05
Válečná šipka 0 +2 B −2 0,1
Průrazná šipka 0 −1 B 0 0,05
Dutá šipka 0 −1 B 0 0,05
Stříbrná šipka 0 0 B 0 0,05
Prakový kámen lehký 0 0 D 0 0,1
Prakový kámen těžší 0 +2 D −2 0,2
Tabulka zbrojí a přileb
Potřebná síla Omezení Ochrana Váha
Zbroje
Beze zbroje 0
Prošívaná zbroj −2 2 4
Kožená zbroj +1 3 6
Pobíjená zbroj +3 4 8
Kroužková zbroj +5 −1 6 15
Šupinová zbroj +7 −2 7 20
Plátová zbroj +10 −3 9 30
Plná plátová zbroj +12 −4 10 35
Přilby
Bez pokrývky hlavy 0
Kožená čapka 0 1 0,3
Kroužková kukla +2 2 1,2
Konická přilba +3 −1 3 1,5
Plná přilba +4 −1 4 2
Hrncová přilba +5 −2 5 3
Kbelcová přilba +7 −3 7 4
Tabulka pohybu a Tabulka únavy z pohybu
Druh pohybu Bonus k Rch/2 Bod únavy za
chůze +23 hodinu
spěch +26 půl hodiny
běh +32 5 minut
sprint +36 2 kola
Tabulka nehořlavosti
Materiál Nehořlavost
Pálenka +0
Papyrus, pergamen +6
Souška +15
Vlhké dřevo +21
Pevná, vydělaná kůže +30
Kámen +36

Tabulka času

bonus kola minuty bonus minuty hodiny dny bonus hodiny dny měsíce roky bonus měsíce roky
+0 1 +45 28 0,5 +90 90 7 +135 45 3,6
+1 1 +46 32 0,56 +91 100 8 +136 50 4
+2 1 +47 36 0,63 +92 110 9 +137 56 4,5
+3 1 +48 40 0,7 +93 120 10 +138 63 5
+4 2 +49 45 0,8 +94 140 11 +139 70 5,6
+5 2 +50 50 0,9 +95 160 12 +140 80 6,3
+6 2 +51 56 1 +96 180 14 +141 90 7
+7 2 +52 63 1,1 +97 200 16 +142 100 8
+8 3 +53 70 1,2 +98 220 18 +143 110 9
+9 3 +54 80 1,4 +99 250 20 +144 120 10
+10 3 +55 90 1,6 +100 22 +145 11
+11 4 +56 100 1,8 +101 25 +146 12
+12 4 +57 110 2 +102 28 1 +147 14
+13 5 +58 120 2,2 +103 32 1,1 +148 16
+14 5 +59 140 2,5 +104 36 1,2 +149 18
+15 6 +60 2,8 +105 40 1,4 +150 20
+16 6 1 +61 3,2 +106 45 1,6 +151 22
+17 7 1,1 +62 3,6 +107 50 1,8 +152 25
+18 8 1,2 +63 4 +108 56 2 +153 28
+19 9 1,4 +64 4,5 +109 63 2,2 +154 32
+20 10 1,6 +65 5 +110 70 2,5 +155 36
+21 11 1,8 +66 5,6 +111 80 2,8 +156 40
+22 12 2 +67 6,3 +112 90 3,2 +157 45
+23 14 2,2 +68 7 +113 100 3,6 +158 50
+24 16 2,5 +69 8 +114 110 4 +159 56
+25 18 2,8 +70 9 +115 120 4,5 +160 63
+26 20 3,2 +71 10 +116 140 5 +161 70
+27 22 3,6 +72 11 +117 160 5,6 +162 80
+28 25 4 +73 12 1 +118 180 6,3 +163 90
+29 28 4,5 +74 14 1,1 +119 200 7 +164 100
+30 32 5 +75 16 1,2 +120 8 +165 110
+31 36 5,6 +76 18 1,4 +121 9 +166 120
+32 40 6,3 +77 20 1,6 +122 10 +167 140
+33 45 7 +78 22 1,8 +123 11 +168 160
+34 50 8 +79 25 2 +124 12 1 +169 180
+35 56 9 +80 28 2,2 +125 14 1,1 +170 200
+36 63 10 +81 32 2,5 +126 16 1,2 +171 220
+37 70 11 +82 36 2,8 +127 18 1,4 +172 250
+38 80 12 +83 40 3,2 +128 20 1,6 +173 280
+39 90 14 +84 45 3,6 +129 22 1,8 +174 320
+40 16 +85 50 4 +130 25 2 +175 360
+41 18 +86 56 4,5 +131 28 2,2 +176 400
+42 20 +87 63 5 +132 32 2,5 +177 450
+43 22 +88 70 5,6 +133 36 2,8 +178 500
+44 25 +89 80 6,3 +134 40 3,2 +179 560

Tabulka vzdálenosti

bonus m bonus m bonus m bonus m bonus m bonus km bonus km bonus km
−40 0,01 −20 0,1 0 1 20 10 40 100 60 1 80 10 100 100
−39 0,01 −19 0,1 1 1,1 21 11 41 110 61 1,1 81 11 101 110
−38 0,01 −18 0,1 2 1,2 22 12 42 120 62 1,2 82 12 102 120
−37 0,01 −17 0,1 3 1,4 23 14 43 140 63 1,4 83 14 103 140
−36 0,02 −16 0,2 4 1,6 24 16 44 160 64 1,6 84 16 104 160
−35 0,02 −15 0,2 5 1,8 25 18 45 180 65 1,8 85 18 105 180
−34 0,02 −14 0,2 6 2 26 20 46 200 66 2 86 20 106 200
−33 0,02 −13 0,2 7 2,2 27 22 47 220 67 2,2 87 22 107 220
−32 0,03 −12 0,3 8 2,5 28 25 48 250 68 2,5 88 25 108 250
−31 0,03 −11 0,3 9 2,8 29 28 49 280 69 2,8 89 28 109 280
−30 0,03 −10 0,3 10 3,2 30 32 50 320 70 3,2 90 32 110 320
−29 0,04 −9 0,4 11 3,6 31 36 51 360 71 3,6 91 36 111 360
−28 0,04 −8 0,4 12 4 32 40 52 400 72 4 92 40 112 400
−27 0,05 −7 0,5 13 4,5 33 45 53 450 73 4,5 93 45 113 450
−26 0,05 −6 0,5 14 5 34 50 54 500 74 5 94 50 114 500
−25 0,06 −5 0,6 15 5,6 35 56 55 560 75 5,6 95 56 115 560
−24 0,06 −4 0,6 16 6,3 36 63 56 630 76 6,3 96 63 116 630
−23 0,07 −3 0,7 17 7 37 70 57 700 77 7 97 70 117 700
−22 0,08 −2 0,8 18 8 38 80 58 800 78 8 98 80 118 800
−21 0,09 −1 0,9 19 9 39 90 59 900 79 9 99 90 119 900

Tabulka počtu

bonus počet bonus počet bonus počet bonus počet bonus počet bonus počet
−20 1/6 +0 1 +20 10 +40 100 +60 1 000 +80 10 000
−19 1/6 +1 1 +21 11 +41 110 +61 1 100 +81 11 000
−18 1/6 +2 1 +22 12 +42 120 +62 1 200 +82 12 000
−17 1/6 +3 1 +23 14 +43 140 +63 1 400 +83 14 000
−16 1/6 +4 2 +24 16 +44 160 +64 1 600 +84 16 000
−15 1/6 +5 2 +25 18 +45 180 +65 1 800 +85 18 000
−14 1/6 +6 2 +26 20 +46 200 +66 2 000 +86 20 000
−13 1/6 +7 2 +27 22 +47 220 +67 2 200 +87 22 000
−12 2/6 +8 3 +28 25 +48 250 +68 2 500 +88 25 000
−11 2/6 +9 3 +29 28 +49 280 +69 2 800 +89 28 000
−10 2/6 +10 3 +30 32 +50 320 +70 3 200 +90 32 000
−9 2/6 +11 4 +31 36 +51 360 +71 3 600 +91 36 000
−8 2/6 +12 4 +32 40 +52 400 +72 4 000 +92 40 000
−7 3/6 +13 5 +33 45 +53 450 +73 4 500 +93 45 000
−6 3/6 +14 5 +34 50 +54 500 +74 5 000 +94 50 000
−5 3/6 +15 6 +35 56 +55 560 +75 5 600 +95 56 000
−4 4/6 +16 6 +36 63 +56 630 +76 6 300 +96 63 000
−3 4/6 +17 7 +37 70 +57 700 +77 7 000 +97 70 000
−2 5/6 +18 8 +38 80 +58 800 +78 8 000 +98 80 000
−1 5/6 +19 9 +39 90 +59 900 +79 9 000 +99 90 000
Tabulka zranění Tabulka únavy

Tabulka zranění a únavy

bonus bod zranění či únavy bonus bod zranění či únavy bonus bod zranění či únavy bonus bod zranění či únavy bonus bod zranění či únavy
−20 2/6 +0 3 +20 32 +40 320 +60 3 200
−19 2/6 +1 4 +21 36 +41 360 +61 3 600
−18 2/6 +2 4 +22 40 +42 400 +62 4 000
−17 3/6 +3 5 +23 45 +43 450 +63 4 500
−16 3/6 +4 5 +24 50 +44 500 +64 5 000
−15 3/6 +5 6 +25 56 +45 560 +65 5 600
−14 4/6 +6 6 +26 63 +46 630 +66 6 300
−13 4/6 +7 7 +27 70 +47 700 +67 7 000
−12 5/6 +8 8 +28 80 +48 800 +68 8 000
−11 5/6 +9 9 +29 90 +49 900 +69 9 000
−10 1 +10 10 +30 100 +50 1 000 +70 10 000
−9 1 +11 11 +31 110 +51 1 100 +71 11 000
−8 1 +12 12 +32 120 +52 1 200 +72 12 000
−7 1 +13 14 +33 140 +53 1 400 +73 14 000
−6 2 +14 16 +34 160 +54 1 600 +74 16 000
−5 2 +15 18 +35 180 +55 1 800 +75 18 000
−4 2 +16 20 +36 200 +56 2 000 +76 20 000
−3 2 +17 22 +37 220 +57 2 200 +77 22 000
−2 3 +18 25 +38 250 +58 2 500 +78 25 000
−1 3 +19 28 +39 280 +59 2 800 +79 28 000