Tabulka ras
Rasa Sil Obr Zrč Vol Int Chr Pozn.
Člověk 0 0 0 0 0 0
Horal +1 0 0 +1 -1 -1
Elf -1 +1 +1 -2 +1 +1 Odl -1
Zelený -1 +1 0 -1 +1 +1 Odl -1
Temný (*) 0 0 0 0 +1 0 Odl -1, infravidění
Trpaslík +1 -1 0 +2 -1 -2 Odl +1, Sms -1, infravidění
Lesní +1 -1 0 +1 -1 -1 Odl +1, Sms -1, infravidění
Horský +2 -1 0 +2 -2 -2 Odl +1, Sms -1, infravidění
Hobit -3 +1 +1 0 -1 +2
Kroll +3 -2 -1 +1 -3 -1 přirozená regenerace
Divoký (*) +3 -1 -2 +2 -3 -2 přirozená regenerace
Skřet (*) 0 +2 0 -1 0 -2 Sms +1, infravidění
Skurut (*) +1 +1 -1 0 0 -2 Sms +1, infravidění
Goblin (*) -1 +2 +1 -2 0 -1 Sms +1, infravidění
Tabulka bojových charakteristik
Útok = Obr/2, zaokrouhleno dolů
Obrana = Obr/2, zaokrouhleno nahoru
Střelba = Zrč/2, zaokrouhleno dolů
Tabulka zbraní – jednoruční zbraně
Potřebná síla Délka Útočnost Zranění Typ Kryt Váha
Beze zbraně
Ruka 0 0 −2 D 0
Okovaná rukavice 0 0 0 D 0
Noha 0 −1 +1 D 0
Okovaná bota 0 −2 +4 D 0
Nože a dýky
Nůž −3 0 0 −2 B 1 0.2
Dýka −1 0 1 +1 B 2 0.2
Bodná dýka −1 0 2 0 B 1 0.2
Dlouhý nůž −2 1 1 −1 B 1 0.2
Dlouhá dýka +1 1 1 +2 B 2 0.3
Sekery
Lehká sekerka +3 1 3 +3 S 2 1
Sekera +6 2 3 +5 S 2 2
Válečná sekera +9 3 3 +7 S 3 2.5
Obouruční sekera +12 3 4 +10 S 3 3
Šavle a tesáky
Mačeta +2 1 2 +2 S 2 1
Lehká šavle +3 2 3 +1 S 3 1.2
Tesák +3 1 2 +3 S 3 1.2
Šavle +6 2 4 +4 S 3 1.5
Těžká šavle +9 2 4 +6 S 4 2
Meče
Krátký meč +2 1 3 +1 S 3 1.3
Krátký široký meč +4 1 3 +3 S 4 1.5
Široký meč +6 2 4 +4 S 4 1.8
Dlouhý meč +7 3 5 +3 S 4 2
Jedenapůlruční meč +8 2 5 +5 S 5 2.2
Barbarský meč +10 2 6 +6 S 4 2.5
Obouruční meč +12 3 5 +9 S 4 4
Palice a kyje
Obušek +1 1 1 +2 D 1 0.4
Kyj +3 1 2 +3 D 2 1
Okovaný kyj +5 1 2 +5 D 2 2
Lehký palcát +5 2 3 +4 D 2 2.5
Palcát +8 2 4 +6 D 3 4
Těžký kyj +8 2 3 +7 D 2 3.5
Válečné kladivo +10 3 5 +7 D 3 4.5
Obouruční kyj +11 2 3 +10 D 2 5
Těžký perlík +13 3 4 +11 D 2 5
Řemdihy a bijáky
Lehký biják +3 2 2 +3 D 2 2
Biják +7 3 2 +6 D 3 2.5
Těžký biják +11 3 3 +9 D 3 3
Tabulka zbraní – obouruční zbraně
Potřebná síla Délka Útočnost Zranění Typ Kryt Váha
Hole a kopí
Lehké kopí +1 3 3 +2 B 4 1
Zkrácená hůl −4 3 1 −1 D 4 0.3
Lehká hůl −1 4 2 0 D 4 0.5
Kopí +3 4 3 +4 B 4 1.2
Okovaná hůl +1 4 2 +2 D 4 1
Dlouhé kopí +5 5 3 +6 B 3 1.5
Těžká kovaná hůl +2 4 2 +4 D 4 1.2
Píka +7 6 3 +8 B 3 3
Kovová hůl +5 4 2 +7 D 4 2.5
Sudlice a trojzubce
Vidle 0 3 2 +2 B 3 1.5
Lehká sudlice +2 4 4 +4 S 3 2
Lehký trojzubec +5 4 3 +6 B 4 2.5
Halapartna +6 4 3 +7 S 3 3.5
Těžká sudlice +7 4 4 +9 S 3 4
Těžký trojzubec +9 4 3 +10 B 4 4
Těžká halapartna +10 4 3 +12 S 3 6
Řemdihy a bijáky
Cep +2 4 2 +4 D 2 2
Řemdih +6 4 3 +8 D 2 3
Okovaný cep +7 4 2 +10 D 2 4
Těžký řemdih +11 4 3 +13 D 2 5
Tabulka pohybu a Tabulka únavy z pohybu
Druh pohybu Bonus k Rch/2 Bod únavy za
chůze +23 hodinu
spěch +26 půl hodiny
běh +32 5 minut
sprint +36 2 kola
Tabulka pohybu jezdeckých zvířat a leteckých nestvůr
Druh pohybu Bonus k Rch/2 Únava jako
Krok +23 chůze
Klus +27 spěch
Cval +34 běh
Trysk +39 sprint

Tabulka času

bonus kola minuty bonus minuty hodiny dny bonus hodiny dny měsíce roky bonus měsíce roky
+0 1 +45 28 0.5 +90 90 7 +135 45 3.6
+1 1 +46 32 0.56 +91 100 8 +136 50 4
+2 1 +47 36 0.63 +92 110 9 +137 56 4.5
+3 1 +48 40 0.7 +93 120 10 +138 63 5
+4 2 +49 45 0.8 +94 140 11 +139 70 5.6
+5 2 +50 50 0.9 +95 160 12 +140 80 6.3
+6 2 +51 56 1 +96 180 14 +141 90 7
+7 2 +52 63 1.1 +97 200 16 +142 100 8
+8 3 +53 70 1.2 +98 220 18 +143 110 9
+9 3 +54 80 1.4 +99 250 20 +144 120 10
+10 3 +55 90 1.6 +100 22 +145 11
+11 4 +56 100 1.8 +101 25 +146 12
+12 4 +57 110 2 +102 28 1 +147 14
+13 5 +58 120 2.2 +103 32 1.1 +148 16
+14 5 +59 140 2.5 +104 36 1.2 +149 18
+15 6 +60 2.8 +105 40 1.4 +150 20
+16 6 1 +61 3.2 +106 45 1.6 +151 22
+17 7 1.1 +62 3.6 +107 50 1.8 +152 25
+18 8 1.2 +63 4 +108 56 2 +153 28
+19 9 1.4 +64 4.5 +109 63 2.2 +154 32
+20 10 1.6 +65 5 +110 70 2.5 +155 36
+21 11 1.8 +66 5.6 +111 80 2.8 +156 40
+22 12 2 +67 6.3 +112 90 3.2 +157 45
+23 14 2.2 +68 7 +113 100 3.6 +158 50
+24 16 2.5 +69 8 +114 110 4 +159 56
+25 18 2.8 +70 9 +115 120 4.5 +160 63
+26 20 3.2 +71 10 +116 140 5 +161 70
+27 22 3.6 +72 11 +117 160 5.6 +162 80
+28 25 4 +73 12 1 +118 180 6.3 +163 90
+29 28 4.5 +74 14 1.1 +119 200 7 +164 100
+30 32 5 +75 16 1.2 +120 8 +165 110
+31 36 5.6 +76 18 1.4 +121 9 +166 120
+32 40 6.3 +77 20 1.6 +122 10 +167 140
+33 45 7 +78 22 1.8 +123 11 +168 160
+34 50 8 +79 25 2 +124 12 1 +169 180
+35 56 9 +80 28 2.2 +125 14 1.1 +170 200
+36 63 10 +81 32 2.5 +126 16 1.2 +171 220
+37 70 11 +82 36 2.8 +127 18 1.4 +172 250
+38 80 12 +83 40 3.2 +128 20 1.6 +173 280
+39 90 14 +84 45 3.6 +129 22 1.8 +174 320
+40 16 +85 50 4 +130 25 2 +175 360
+41 18 +86 56 4.5 +131 28 2.2 +176 400
+42 20 +87 63 5 +132 32 2.5 +177 450
+43 22 +88 70 5.6 +133 36 2.8 +178 500
+44 25 +89 80 6.3 +134 40 3.2 +179 560

Tabulka vzdálenosti

bonus m bonus m bonus m bonus m bonus m bonus km bonus km bonus km
−40 0.01 −20 0.1 0 1 20 10 40 100 60 1 80 10 100 100
−39 0.01 −19 0.1 1 1.1 21 11 41 110 61 1.1 81 11 101 110
−38 0.01 −18 0.1 2 1.2 22 12 42 120 62 1.2 82 12 102 120
−37 0.01 −17 0.1 3 1.4 23 14 43 140 63 1.4 83 14 103 140
−36 0.02 −16 0.2 4 1.6 24 16 44 160 64 1.6 84 16 104 160
−35 0.02 −15 0.2 5 1.8 25 18 45 180 65 1.8 85 18 105 180
−34 0.02 −14 0.2 6 2 26 20 46 200 66 2 86 20 106 200
−33 0.02 −13 0.2 7 2.2 27 22 47 220 67 2.2 87 22 107 220
−32 0.03 −12 0.3 8 2.5 28 25 48 250 68 2.5 88 25 108 250
−31 0.03 −11 0.3 9 2.8 29 28 49 280 69 2.8 89 28 109 280
−30 0.03 −10 0.3 10 3.2 30 32 50 320 70 3.2 90 32 110 320
−29 0.04 −9 0.4 11 3.6 31 36 51 360 71 3.6 91 36 111 360
−28 0.04 −8 0.4 12 4 32 40 52 400 72 4 92 40 112 400
−27 0.05 −7 0.5 13 4.5 33 45 53 450 73 4.5 93 45 113 450
−26 0.05 −6 0.5 14 5 34 50 54 500 74 5 94 50 114 500
−25 0.06 −5 0.6 15 5.6 35 56 55 560 75 5.6 95 56 115 560
−24 0.06 −4 0.6 16 6.3 36 63 56 630 76 6.3 96 63 116 630
−23 0.07 −3 0.7 17 7 37 70 57 700 77 7 97 70 117 700
−22 0.08 −2 0.8 18 8 38 80 58 800 78 8 98 80 118 800
−21 0.09 −1 0.9 19 9 39 90 59 900 79 9 99 90 119 900
Tabulka zranění Tabulka únavy

Tabulka zranění a únavy

bonus bod zranění či únavy bonus bod zranění či únavy bonus bod zranění či únavy bonus bod zranění či únavy bonus bod zranění či únavy
−20 2/6 +0 3 +20 32 +40 320 +60 3 200
−19 2/6 +1 4 +21 36 +41 360 +61 3 600
−18 2/6 +2 4 +22 40 +42 400 +62 4 000
−17 3/6 +3 5 +23 45 +43 450 +63 4 500
−16 3/6 +4 5 +24 50 +44 500 +64 5 000
−15 3/6 +5 6 +25 56 +45 560 +65 5 600
−14 4/6 +6 6 +26 63 +46 630 +66 6 300
−13 4/6 +7 7 +27 70 +47 700 +67 7 000
−12 5/6 +8 8 +28 80 +48 800 +68 8 000
−11 5/6 +9 9 +29 90 +49 900 +69 9 000
−10 1 +10 10 +30 100 +50 1 000 +70 10 000
−9 1 +11 11 +31 110 +51 1 100 +71 11 000
−8 1 +12 12 +32 120 +52 1 200 +72 12 000
−7 1 +13 14 +33 140 +53 1 400 +73 14 000
−6 2 +14 16 +34 160 +54 1 600 +74 16 000
−5 2 +15 18 +35 180 +55 1 800 +75 18 000
−4 2 +16 20 +36 200 +56 2 000 +76 20 000
−3 2 +17 22 +37 220 +57 2 200 +77 22 000
−2 3 +18 25 +38 250 +58 2 500 +78 25 000
−1 3 +19 28 +39 280 +59 2 800 +79 28 000

Tabulka léčení

síla léčení uzdravené zranění síla léčení uzdravené zranění síla léčení uzdravené zranění síla léčení uzdravené zranění síla léčení uzdravené zranění
−13 2/6 +7 3 +27 32 +47 320 +67 3 200
−12 2/6 +8 4 +28 36 +48 360 +68 3 600
−11 2/6 +9 4 +29 40 +49 400 +69 4 000
−10 3/6 +10 5 +30 45 +50 450 +70 4 500
−9 3/6 +11 5 +31 50 +51 500 +71 5 000
−8 3/6 +12 6 +32 56 +52 560 +72 5 600
−7 4/6 +13 6 +33 63 +53 630 +73 6 300
−6 4/6 +14 7 +34 70 +54 700 +74 7 000
−5 5/6 +15 8 +35 80 +55 800 +75 8 000
−4 5/6 +16 9 +36 90 +56 900 +76 9 000
−3 1 +17 10 +37 100 +57 1 000 +77 10 000
−2 1 +18 11 +38 110 +58 1 100 +78 11 000
−1 1 +19 12 +39 120 +59 1 200 +79 12 000
+0 1 +20 14 +40 140 +60 1 400 +80 14 000
+1 2 +21 16 +41 160 +61 1 600 +81 16 000
+2 2 +22 18 +42 180 +62 1 800 +82 18 000
+3 2 +23 20 +43 200 +63 2 000 +83 20 000
+4 2 +24 22 +44 220 +64 2 200 +84 22 000
+5 3 +25 25 +45 250 +65 2 500 +85 25 000
+6 3 +26 28 +46 280 +66 2 800 +86 28 000