Tabulka zbraní – jednoruční zbraně
Potřebná síla Délka Útočnost Zranění Typ Kryt Váha
Beze zbraně
Ruka 0 0 −2 D 0
Okovaná rukavice 0 0 0 D 0
Noha 0 −1 +1 D 0
Okovaná bota 0 −2 +4 D 0
Nože a dýky
Nůž −3 0 0 −2 B 1 0.2
Dýka −1 0 1 +1 B 2 0.2
Bodná dýka −1 0 2 0 B 1 0.2
Dlouhý nůž −2 1 1 −1 B 1 0.2
Dlouhá dýka +1 1 1 +2 B 2 0.3
Sekery
Lehká sekerka +3 1 3 +3 S 2 1
Sekera +6 2 3 +5 S 2 2
Válečná sekera +9 3 3 +7 S 3 2.5
Obouruční sekera +12 3 4 +10 S 3 3
Šavle a tesáky
Mačeta +2 1 2 +2 S 2 1
Lehká šavle +3 2 3 +1 S 3 1.2
Tesák +3 1 2 +3 S 3 1.2
Šavle +6 2 4 +4 S 3 1.5
Těžká šavle +9 2 4 +6 S 4 2
Meče
Krátký meč +2 1 3 +1 S 3 1.3
Krátký široký meč +4 1 3 +3 S 4 1.5
Široký meč +6 2 4 +4 S 4 1.8
Dlouhý meč +7 3 5 +3 S 4 2
Jedenapůlruční meč +8 2 5 +5 S 5 2.2
Barbarský meč +10 2 6 +6 S 4 2.5
Obouruční meč +12 3 5 +9 S 4 4
Palice a kyje
Obušek +1 1 1 +2 D 1 0.4
Kyj +3 1 2 +3 D 2 1
Okovaný kyj +5 1 2 +5 D 2 2
Lehký palcát +5 2 3 +4 D 2 2.5
Palcát +8 2 4 +6 D 3 4
Těžký kyj +8 2 3 +7 D 2 3.5
Válečné kladivo +10 3 5 +7 D 3 4.5
Obouruční kyj +11 2 3 +10 D 2 5
Těžký perlík +13 3 4 +11 D 2 5
Řemdihy a bijáky
Lehký biják +3 2 2 +3 D 2 2
Biják +7 3 2 +6 D 3 2.5
Těžký biják +11 3 3 +9 D 3 3